Procedura Konserwacji, Serwisowania i Naprawy Stacjonarnych Urządzeń Chłodniczych

Zakres Procedury Konserwacji, Serwisowania i Naprawy Stacjonarnych Urządzeń Chłodniczych, Klimatyzacyjnych i Pomp Ciepła

Cel Procedury

Celem niniejszej Procedury jest określenie kluczowych wymagań związanych z konserwacją, serwisowaniem i naprawą stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Podstawa Prawna

Instrukcja została ustanowiona na podstawie: a) Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. z 2017 r. poz. 2417)

Obszar Obowiązywania Procedury

Procedura obowiązuje w:

 • Siedzibie firmy
 • Miejscu przechowywania dokumentów
 • Miejscu wykonywania prac instalacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

Kwalifikacje Personelu

Prace instalacyjne, konserwacyjne oraz serwisowe są prowadzone wyłącznie przez pracowników posiadających:

 • Certyfikat FGAZ kategorii I
 • Zaświadczenie lub Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia z zakresu lutowania twardego metodą 918
 • Zaświadczenie lub Certyfikat ukończenia kursu/szkolenia dla osób napełniających ciśnieniowe zbiorniki przenośne gazami skroplonymi o pojemności powyżej 350 cm3.

Wstęp

Prace objęte procedurą powinny być wykonywane zgodnie z DTR urządzenia. Konserwacja, serwisowanie i naprawy urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła obejmują szereg czynności mających na celu utrzymanie ich prawidłowej pracy oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania.

Konserwacja i Przeglądy

Konserwacja i przeglądy powinny być przeprowadzane w sposób zapewniający:

 • Eliminację ryzyka wypadków
 • Zapobieżenie uszkodzeniom przechowywanych produktów
 • Utrzymanie komponentów w prawidłowym stanie technicznym
 • Zachowanie łatwej dostępności i informacji o instalacji
 • Minimalizację zużycia energii elektrycznej

Terminy i zakres przeglądów powinny być szczegółowo opisane w instrukcji obsługi instalacji.

Naprawy

Naprawy instalacji powinny być przeprowadzane według określonej kolejności:

 • Analiza zagrożeń i ocena ryzyka
 • Instruktaż i przeszkolenie personelu
 • Odzysk czynnika chłodniczego w przypadku konieczności
 • Wymiana lub naprawa uszkodzonych podzespołów
 • Próba szczelności
 • Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym
 • Kontrola parametrów pracy

Dokumentowanie

Po zakończeniu prac należy sporządzić protokół z wykonanych czynności, który powinien być przechowywany przez okres nie krótszy niż 5 lat.

Podsumowanie

Zapewnienie prawidłowej konserwacji, serwisowania i napraw stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła jest kluczowe dla ich efektywnego działania oraz zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Przestrzeganie określonych procedur oraz kwalifikacje personelu są fundamentalne dla osiągnięcia tych celów.

 
 
 
 
 
 

Chcesz dołączyć do grona zadowolonych klientów?

Współpraca z nami gwarantuje nie tylko wysoką jakość usług, ale także profesjonalizm, indywidualne podejście oraz kompleksową obsługę na każdym etapie realizacji projektu. Dołączając do naszego grona, otrzymujesz pewność, że Twoje potrzeby i oczekiwania zostaną w pełni zrealizowane, zapewniając Ci komfort i satysfakcję na długie lata.